SSMB este o organizație studențească independentă, apolitică și non-guvernamentală, ce reprezintă studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

 

SSMB este o organizație studențească independentă, apolitică și non-guvernamentală, ce reprezintă studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Toggle offcanvas area
Meniu

#Simulare

Regulamentul Simulării Examenului de Admitere

 • Art 1. Perioada de înscriere la Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București este între 25.03.2024 – 02.05.2024.

  Art 2. În primul rând, pentru a se înscrie la Simulare, participanții trebuie să își creeze un cont pe site-ul oficial al Simulării, link, la secțiunea „Înregistrare”.

  Art 3. Pentru crearea contului, participanții trebuie să își dea acordul atât pentru Politica de Confidențialitate, cât și pentru Politica de Fotografiere prin consultarea și confirmarea prevederilor acestora, bifând căsuțele destinate din formularul de înregistrare disponibil pe site.

  Art 4. Ulterior, participanții trebuie să achite taxa aferentă examenului, în valoare de 180 RON. Singura metodă de plată este plata online, cu un card de debit/credit, prin intermediul procesatorului de plăți online Stripe Inc., ce este integrat în site-ul sim.ssmb.ro/sim2024/. NU este nevoie de menționarea numelui participantului, deoarece în momentul în care participantul intră în cont și accesează secțiunea plată online, numele din cont se va asocia automat cu tranzacția efectuată, nefiind nevoie de încărcarea sau trimiterea unei dovezi de plată.

  1. Nu va exista comision pentru plata online pe site-ul nostru. Confirmarea plății și validarea contului vor avea loc imediat după finalizarea procesului, pentru toate plățile online. 
  2. Toate plățile online efectuate cu un card de debit/credit sunt procesate în afara site-ului nostru, prin soluțiile de plată online oferite de furnizorul autorizat de plăți online – Stripe Inc
  3. Niciun fel de date ale cardului bancar (tipul cardului, numărul cardului, data de expirare, CVV2, etc.) nu vor fi procesate sau introduse în posesia organizatorilor Simulării. 
  4. Odată ajuns pe platforma furnizorului de plăți online – Stripe Inc. – participantul se supune termenilor și condițiilor proprii ale furnizorului și politicii lor de confidențialitate, care pot fi diferite de ale noastre. 
  5. Organizatorii Simulării nu sunt responsabili pentru niciun fel de pierderi (date personale, date ale cardului de credit/debit, bani etc.) cauzate de vina furnizorului de plăți online. Nu se pot cere taxe sau alte penalități în această situație de la noi. Aceasta nu afectează eventualele cereri ulterioare împotriva persoanelor și/sau companiilor însărcinate cu procedura de plată online. 
  6. În scopuri de securitate: Stripe Inc. garantează securitatea sistemelor IT. Datele cardului bancar (tipul cardului, numărul cardului, data de expirare, CVV2, etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele Simulării Examenului de Admitere la Medicină.
  7. Stripe Inc. va procesa și stoca datele conform termenilor și condițiilor lor proprii și politicii lor de confidențialitate. În cazul plății 3D Secure pentru cardurile Visa sau MasterCard, datele legate de cardul participantului sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar dacă cardul a fost emis de o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea participantului în acest sistem – introducerea unui cod/parolă secretă cunoscută doar de el, similară cu codul PIN pentru tranzacțiile la bancomat.Plata taxei se va face prin DOAR

  Art. 5. Nu se vor accepta alte metode de plată! (de exemplu depunere la ghișeu, transfer bancar, mandat poștal, cash etc). Taxa este NERETURNABILĂ! 

  Art 6. Participanții trebuie să realizeze cele prezentate la Articolele 2, 3 și 4 pană la data de 02.05.2024, ora 23:59.

  Art 7. Participanții vor primi pe adresa de e-mail înregistrată confirmarea realizării contului și a efectuării plății.

  Art 8. După finalizarea tuturor pașilor necesari procesului de Înscriere prezentați mai sus, participantul este oficial înscris la Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București din data de 25.05.2024.

 • Art. 1. Repartiția participanților în locațiile și sălile de examen va fi afișată pe site-ul oficial al Simulării cu 5 zile înaintea desfășurării examenului (20.05.2024).

  Art 2. Participanții sunt obligați să respecte circuitele stabilite din locațiile de concurs, în care vor fi îndrumați. Însoțitorii participanților nu au acces în locațiile de concurs.

  Art 3. Accesul participanților în sala de examen se va face începând cu ora 8:00, numai pe baza Cărții de Identitate sau a Pașaportului valabil.

  Art 4. La intrarea în sala de concurs supraveghetorii verifică identitatea fiecărui candidat pe baza actului de identitate iar candidatul semnează în tabelul de prezenţă.

  Art 5. Candidaţii vor fi aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze Șefului de Comisie aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat.

  Art 6. La ora 9:00 ușile sălilor de examen se închid, iar din acest moment accesul în sală este interzis, iar participanții care nu sunt prezenți pierd astfel dreptul de a susţine proba scrisă.  În prezenţa candidaţilor, Șeful de Comisie citește instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului. Fiecare candidat are obligaţia de a verifica chestionarul de concurs pentru a identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care chestionarul respectiv va fi înlocuit. După distribuirea chestionarelor de concurs, supraveghetorii fac instructajul candidaţilor şi verifică corectitudinea datelor de identificare înscrise pe chestionarul de concurs..

  Art 7. În momentul desigilării subiectelor, toți participanții trebuie să fie prezenți în sala de examen, altfel își pierd dreptul de a susţine proba scrisă.  Totodată, timp de o oră din momentul începerii probei scrise, nu este permisă părăsirea sălii de examen. După această perioadă, participanții pot părăsi temporar sala, pe rând și cu condiția de a fi însoțiți de un supraveghetor, pentru a merge la toaletă sau pentru probleme medicale.

  Art 8. Este strict interzis ca participantul să aibă asupra sa în timpul examenului:

  • Materiale informative, foi și caiete de orice fel; 
  • Sticle de apă/suc etichetate; 
  • Articole vestimentare largi;
  • Mâncare, țigări, băuturi alcoolice; 
  • Pixuri; comisia se angajează să pună la dispoziția participanților pixuri;
  • Orice fel de aparat electronic – inclusiv calculatoare, telefoane mobile și ceasuri cu afișaj electronic, cu excepția dispozitivelor medicale pentru afecțiuni declarate în momentul înregistrării contului;
  • Aparate ce emit şi recepţionează unde radio. În sală vor exista echipamente ce permit detectarea acestor aparate, participantul ce va avea asupra sa un astfel de aparat va fi eliminat din examen şi lucrarea sa va fi anulată; excepție  fac condiţiile medicale ce necesită utilizarea unor astfel de aparate;
  • Orice obiect personal cu care participanții intră în sală va fi înmânat supraveghetorilor și etichetat. Bunurile vor putea fi recuperate după încheierea examenului și corectarea lucrării candidatului . 

  Art 9. Dacă în sală este detectat un echipament Bluetooth activat, începerea examenului va fi amânată până în momentul dezactivării Bluetooth-ului pornit, acesta fiind confiscat până în momentul finalizării examenului.

  Art 10. Examenul se desfăşoară după un sistem tip grilă al întrebărilor (complement simplu, complement grupat).

  Art 11. Simularea Concursului de Admitere include două discipline (Biologia obligatorie şi, la alegere, Fizică sau Chimie) totalizând un număr de 100 întrebări, din care 60 de întrebări pentru proba obligatorie şi 40 de întrebări pentru proba la alegere.

  Art 12. Tematica și bibliografia Simulării este identică cu cea a Concursului de Admitere din anul curent.

  Art 13. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect (materializat prin completarea integrală a căsuţei corespondente) pentru care se acordă un punct. Punctajul maxim al probei de concurs este de 100 puncte.

  Art 14. În timpul examenului:

  • Participanții nu au voie să vorbească între ei; eventualele întrebări sau nelămuriri vor fi adresate celui mai apropiat supraveghetor, fără a-i deranja pe ceilalți participanți. Orice tentativă de comunicare între participanți va fi sancționată cu anularea lucrării și eliminarea din examen a participanților implicați. 
  • Dacă unui participant i se face rău în timpul examenului și dorește să părăsească sala, acesta va anunța cel mai apropiat supraveghetor și va fi însoțit în afara sălii. Dacă starea de sănătate îi permite să revină în sală, el își va putea continua examenul, fără ca timpul efectiv de lucru să fie prelungit. 

  Art 15. Chestionarele de concurs trebuie completate corect, fără ştersături după următoarele reguli:

  • Pentru completare se foloseşte în mod obligatoriu pixul pus la dispoziție de către organizatori;
  • Pentru marcarea răspunsurilor corecte se completează integral căsuţele respective, iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă necompletate;
  • Nu se admit chestionare de concurs cu ştersături sau corecturi care pot produce interpretări eronate din partea sistemului electronic de prelucrare a răspunsurilor.
  • Candidaţii care fac greşeli sau ştersături ce pot fi considerate semne distinctive pe chestionarul de concurs îşi pot transcrie chestionarul de concurs fără a depăşi însă timpul destinat concursului. În aceste conditii, chestionarul de concurs iniţial este anulat pe loc de către Șeful de Comisie, sub semnătură; chestionarele de concurs anulate sunt predate comisiei, conţinutul lor nefiind luat în considerare.
  • Se atenţionează candidaţii să ia în calcul timpul necesar completării unui nou chestionar de concurs, care poate fi de aproximativ 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea timpului pentru proba de concurs înaintea finalizării completării noului chestionar de concurs.
  • Pentru ciorne se pot utiliza numai coli ștampilate.

  Art 16. Predarea lucrării se face numai după terminarea timpului efectiv de lucru. Dacă un participant dorește să predea lucrarea înaintea expirării celor 2 ore și 30 de minute de lucru, aceasta va fi anulată, considerându-se că participantul a renunțat la examen.

  Art 17. Șeful Comisiei este îndreptățit să verifice orice suspiciune de fraudă. Echipa de Organizare a Simulării își rezervă dreptul de a elimina din sală și anula lucrarea participanților  în caz de suspiciune de fraudă.

  Art 18. Pe tot parcursul examenului va fi afișat, într-un loc vizibil tuturor candidaților, timpul efectiv de lucru rămas.

  Art 19. După expirarea celor 2 ore și 30 de minute, Șeful de Comisie va anunța încheierea examenului. Participanții au obligația de a lăsa pixurile jos, de a întoarce foaia de examen pe dos și de a aștepta ca supraveghetorii să le ridice lucrarea de pe masă. Orice tentativă de a mai scrie după terminarea celor 2 ore și 30 de minute va fi sancționată cu anularea lucrării.

  Art. 20. La sfârşitul probei scrise, candidaţii predau chestionarul de concurs Șefului de Comisie şi semnează în tabelul de predare al acestuia. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidatului, cu excepţia celor care, indiferent din ce motiv, părăsesc sala înainte de finalizarea probei scrise. 

  Art. 21. Fiecare participant va fi chemat pentru realizarea corectării lucrării sale și este obligat să își dezlipească legitimația de concurs de pe masă. Aceasta legitimație constituie singurul document care menționează codul de concurs, ce este unic pentru fiecare participant. Participantul are obligația de a verifica corespondența dintre codul de pe legitimație și cel de pe borderou. 

  Art. 22. Corectarea lucrarilor este realizata prin citire computerizată (scanare) sau prin corectură manuală, în cazul imposibilităţii realizării corecturii electronice urmând, ulterior, reverificarea tot prin citire computerizată a rezultatelor. În urma reverificărilor, punctajele comunicate în sală pot suferi modificări. Pe durata corectării lucrărilor, candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală. 

  Art. 23. Clasamentul provizoriu se va afișa pe site-ul *******, pe data de 26.05.2024, și va fi întocmit în baza codurilor de concurs primite în ziua Simulării. Este important ca fiecare participant să se asigure că își cunoaște numărul de concurs.

  Art 24. După strângerea tuturor lucrărilor, participanții vor aștepta în bancă să fie chemați de către corector. Părăsirea sălii înainte de a asista la corectarea lucrării va fi considerată drept renunțare la examen și sancționată cu anularea lucrării.

  Art 25. Corectarea se face în prezența participantului și a unui martor. Ambii au obligația de a urmări corectarea și de a semnala eventualele erori. 

  Art 26. După corectarea lucrării proprii și pe cea a martorului, participantul își poate recupera obiectele predate Comisiei la intrarea în sală şi poate părăsi sala.

 • Art 1. Contestaţiile se pot depune referitor la conținutul subiectelor și/sau la rezultatul personal obținut.

  Art 2. Contestaţiile referitoare la conţinutul subiectelor se vor depune în ziua examenului, ulterior desfăşurării acestuia, în intervalul orar 15:00-17:00, în sediul Societății Studenților în Medicină din București (SSMB), din cadrul Palatului Facultăţii de Medicină, Bld. Eroii Sanitari, nr. 8, Sector 5, București, sau printr-un e-mail la adresa simulare@ssmb.ro, în același interval orar. Dacă vor apărea situații excepționale care vor modifica acest interval, participanții vor fi anunțați pe e-mail sau pe platformele de social media ale SSMB. 

  Art 3. Contestaţiile referitoare la rezultatul personal se vor depune marți, 28.05.2024, după afișarea rezultatelor, în intervalul orar 10:30-12:00, în format online la adresa de e-mail simulare@ssmb.ro. Soluționarea contestațiilor se va realiza în aceeași zi cu depunerea acestora.

  Art 4. Este permisă depunerea contestațiilor doar de către participant și nu de către o altă persoană.

  Art 5. Pentru a depune contestație, participantul trebuie să prezinte actul de identitate la momentul depunerii acesteia.

  Art 6. În sala de contestaţii este permis doar accesul participanţilor la examen, care respectă criteriile menţionate anterior.

 • Art 1.  Clasamentul inițial al punctajelor va fi afișat în data de 26.05.2024, după soluționarea contestațiilor referitoare la conținutul subiectelor. 

  Art 2. Din motive de protecție a datelor cu caracter personal, în clasamentul final se va afișa doar codul de concurs al participantului, fără numele acestuia.

  Art 3. Ulterior, pe data de 29.05.2024, după soluționarea contestațiilor referitoare la punctaj, va fi afișat clasamentul final.

 • Art. 1. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil care face imposibilă executarea obligațiilor Asociației în mod temporar sau permanent. Forța majoră include, dar nu se limitează la evenimente naturale, incendii, inundații, explozii, accidente, greve, revolte, războaie, situații epidemiologice și/sau pandemiologice.

  Art. 2.  În cazuri excepționale, de forță majoră, desfășurarea Simulării Examenului de Admitere (Ediția a XV-a) nu va mai putea fi realizată în format fizic.

  Art. 3.  În situația menționată în Art. 2, Simularea Examenului de Admitere (Ediția a XV-a) se va desfășura online, pe o platformă dedicată. Participanții vor avea posibilitatea în aceste circumstanțe de a opta pentru returnarea taxei, în cazul în care nu doresc susținerea examenului conform noilor condiții impuse.

Echipa de organizare a Simulării vă urează mult succes!

Ce vrei să afli azi?