SSMB este o organizație studențească independentă, apolitică și non-guvernamentală, ce reprezintă studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

 

SSMB este o organizație studențească independentă, apolitică și non-guvernamentală, ce reprezintă studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Toggle offcanvas area
Meniu

Echipa
CD + CDE

Consiliul Director (CD) al SSMB este echipa responsabilă de conducerea asociaţiei între două Adunări Generale, având rolul de a asigura buna desfășurare a activităților și de a menține comunicarea cu Universitatea și partenerii externi. Consiliul Director este alcătuit din Preşedinte, Secretar General, Vicepreşedinte pentru Relații Externe, Vicepreședinte pentru Relații Interne și Vicepreședinte Financiar.

Află mai multe despre echipa noastră de studenți!

Conducere

Președinte

Carla - Alexandra Breuer

Președintele SSMB reprezintă Societatea în relaţia cu terţii și conducerea Universității. Printre atribuțiile și obligațiile acestei funcții se numără menținerea legăturii cu reprezentanţii de serie și studenții din Forurile de Conducere ale Facultății și Universității, reprezentarea studenților Facultății de Medicină în probleme sociale, comisia de cazare, cantină, bibliotecă şi organismele conexe, precum și reprezentarea tuturor studenților Universității în cadrul Consiliului de Administrație. 

De asemenea, acesta este responsabil să monitorizeze și supravegheze toate activităţile desfăşurate în cadrul Asociației, să reprezinte SSMB în relația cu asociațiile și federațiile naționale și internaționale la care acesta este afiliat, precum și în mod legal, în documentele elaborate. 

Președintele SSMB în mandatul 2023 – 2024 este Carla – Alexandra Breuer.

Secretar General

Ștefan - Rareș Rădulescu

Secretarul General are un rol cheie în ceea ce privește organizarea în cadrul SSMB. Printre atribuțiile acestuia se numără: întocmirea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Director, Consiliului Director Extins și Adunării Generale, organizarea alegerilor reprezentanților studenților alături de Președinte, trimiterea convocărilor pentru Adunările Generale SSMB, derularea procedurilor de legalizare a actelor SSMB și organizarea alegerilor Coordonatorilor SSMB din cadrul Proiectelor și a Directorilor de Departamente și Divizii. De asemenea, acesta se ocupă și de centralizarea și arhivarea documentelor, rezervarea spațiilor necesare proiectelor și supervizează activitatea de secretariat, coordonând Echipa de Secretariat a SSMB. 

În anul universitar 2023-2024, funcția de Secretar General este ocupată de Ștefan – Rareș Rădulescu.

Vicepreședinte pentru Relații Externe

Ștefana-Maria Greavu

Vicepreşedintele pentru Relații Externe susține Președintele în îndeplinirea activităților sale. Printre atribuțiile și obligațiile acestuia se numără coordonarea şi menţinerea: contactelor cu media, legăturilor naţionale şi internaționale, proiectelor cu implicarea altor organizații și relației cu partenerii. De asemenea, vicepreședintele se ocupă de schimburile internaționale organizate de SCOPE SCORE și EMSA, de imaginea SSMB în colaborare cu Diviziile de Suport, supervizează și coordonează activitățile de promovare a SSMB, în colaborare directă cu Directorii Diviziilor de PR, Grafică și IT și Divizia de Fundraising.

În anul universitar 2023 – 2024, funcția de Vicepreședinte Relații Externe este ocupată de Ștefana-Maria Greavu.

Vicepreședinte pentru Relații Interne

Ioana-Elena Tărăbășanu-Mihăilă

Vicepreședintele pentru Relații Interne supervizează activitatea de voluntariat din cadrul SSMB. Printre atribuțiile sale se numără: planificarea perioadelor de desfăşurare ale proiectelor la început de semestru, activitate desfășurată în colaborare cu Directorii de Divizii si Departamente, supervizarea şi evaluarea desfăşurării activităţilor în cadrul Departamentelor și Diviziilor, realizarea unui model de raport pentru coordonatorii de proiecte, revizuirea propunerilor de proiecte inițiativă și prezentarea unui raport cu privire la acestea.

În mandatul 2023 – 2024, Vicepreședintele pentru Relații Interne este Ioana – Elena Tărăbășanu – Mihăilă.

Vicepreședinte Financiar

Isabella Maria Mindea

Vicepreședintele Financiar supervizează întreaga activitate SSMB din punct de vedere financiar, întocmind trimestrial rapoarte de activitate, menținând relația cu banca și Direcția Financiară a Universității și emițând facturi și chitanțe. De asemenea, acesta îndrumă Coordonatorii de proiecte în vederea realizării şi executării bugetului proiectelor şi a raportului financiar al acestora și asigură buna administrare a patrimoniului SSMB în colaborare cu Directorul Diviziei de Logistică.

În anul universitar 2023 – 2024, funcția de Vicepreședinte Financiar este ocupată de Isabella Maria Mindea.

Consiliul Director Extins – Directori Divizii

Directorii de Divizii coordonează activitatea din cadrul Diviziilor de Suport ale SSMB. Rolul Diviziilor este acela de a asigura buna desfășurare a proiectelor din punct de vedere logistic, financiar, vizual, legal și așa mai departe.

Directorul Diviziei de Grafică și IT

Andrada Drăguț

Directorul Diviziei de Grafică și IT este responsabil de coordonarea procesului de elaborare a imaginii de promovare a tuturor proiectelor SSMB. Printre atribuțiile și obligațiile acestuia se numără: colaborarea cu Vicepreședintele pentru Relații Externe și Directorul Diviziei de PR pentru a facilita materialele necesare pentru branding și publicitate, administrarea tehnică și asigurarea actualizării informațiilor de pe site.

În mandatul 2023 – 2024, Directorul Diviziei de Grafică este Andrada Drăguț.

Directorul Diviziei de PR

Bianca - Andreea Pascu

Directorul Diviziei de PR coordonează interacțiunea asociației cu mass-media și asigură promovarea și vizibilitatea Societății. Acesta emite comunicate de presă pentru fiecare proiect sau eveniment SSMB, în vederea promovării activităților și valorilor asociației prin intermediul mass-media și este purtătorul de cuvânt al SSMB.

În anul universitar 2023 – 2024, Directorul Diviziei de PR este Bianca – Andreea Pascu.

Directorul Diviziei de HR

Iasmina - Maria Iurea

Directorul Diviziei de HR pregăteşte şi implementează procesele de recrutare, selecţie, integrare şi motivare a voluntarilor. Printre atribuțiile acestuia se numără: centralizarea listelor cu voluntari și adăugarea în baza de date publică a orelor de voluntariat, după primirea acestora de la coordonatorii de proiecte, precum și supervizarea managerierii voluntarilor la proiectele cu peste 70 de voluntari, oferind consiliere şi suport coordonatorilor.

În mandatul 2023 – 2024, Directorul Diviziei de HR este Iasmina – Maria Iurea.

Directorul Diviziei de FR

Ioana - Bianca Cernea

Directorul Diviziei de FR stabilește parteneriate cu diferite companii în vederea atragerii de fonduri către Asociație. Acesta realizează și actualizează periodic baza de date a Diviziei, unde vor fi trecute toate contractele semnate de Președintele Asociației în mandatul respectiv și colaborează cu Divizia de PR pentru stabilirea strategiei de promovare în mediul extern pentru sponsori.

În anul universitar 2023 – 2024, Directorul Diviziei de FR este Ioana – Bianca Cernea.

Directorul Diviziei de Logistică

Alexandru Cristea

Directorul Diviziei de Logistică se va asigura de obținerea materialelor necesare desfășurării proiectelor SSMB și de aprovizionarea constantă și continuă cu resurse consumabile a sediului SSMB. De asemenea, activitatea desfășurată pe toată durata mandatului său va fi în strânsă colaborare cu Vicepreședintele Financiar. Printre atribuțiile sale se numără și întocmirea bugetului, precum și finalizarea achizițiilor pentru proiectele cu cerințe majore din punct de vedere logistic (ex. International Medical Students’ Congress of Bucharest, Simularea Examenului de Admitere, Zilele Educației Medicale, TransMed, Școala SSMB).

În mandatul 2023 – 2024, Directorul Diviziei de Logistică este Alexandru Cristea.

Directorul Diviziei de Training

Andrei Antochi

Directorul Diviziei de Training asigură suportul necesar formării profesionale extra-curriculare a voluntarilor și coordonatorilor, la standardul cerințelor actuale. El are atribuția de a organiza cel puțin doua serii de traininguri obligatorii pentru coordonatorii de proiecte și membrii Consiliului Director Extins, în primele 30 de zile de la finalizarea alegerilor sau la solicitarea celor menționați mai sus, făcând posibil în același timp ca divizia pe care o coordonează să organizeze cel puțin 10 traininguri, cu teme diferite, anual.

În mandatul 2023 – 2024, Directorul Diviziei de Training este Andrei Antochi.

Directorul Diviziei E-SSMB

Elizabeth - Verna Burhală

Directorul Diviziei E-SSMB asigură interacțiunea asociației cu studenții străini și studenții de la modulul de engleză din cadrul Facultății de Medicină din București. De asemenea, el va colabora cu Reprezentantul Modulului de Engleză în Senat pentru promovarea proiectelor organizate pentru studenții mediciniști de la modulul de engleză și va comunica în permanență cu Consiliul Director Extins. Cel puțin o dată pe parcursul unui an universitar, Directorul acestei Divizii, împreună cu Reprezentantul Modulului de Engleză în Senat vor organiza proiectul “National Food and Drinks Party”.

În mandatul 2023 – 2024, Directorul Diviziei E-SSMB este Elizabeth – Verna Burhală.

Directorul Diviziei de Relații Europene și EMSA

Teodor Țuru

Directorul Diviziei de Relații Europene și EMSA coordonează și supervizează activitățile Diviziei, asigurând o bună interacțiune a Asociației cu EMSA (European Medical Students’ Association) și cu alte organizații europene. Acesta va menține o comunicare benefică și transparentă cu oficialii EMSA.

În mandatul 2023 – 2024, Directorului Diviziei de Relații Europene și EMSA este Teodor Țuru.

Ofițeri Locali

Ofițerii Locali asigură coordonarea activităților din cadrul departamentelor, menținând relația cu organizaţii locale, naționale și internaționale şi alte instituţii în limita activităţii specifice a comitetului pe care îl reprezintă. Aceștia facilitează recrutarea şi managementul resurselor umane în cadrul departamentului împreuna cu diviziile de suport și organizează alegerile coordonatorilor de proiecte din fiecare department cu proiecte, în colaborare cu Secretarul General și cu Vicepreședintele pentru Relații Interne. De asemenea, Ofițerul are obligația de a participa la ședințele Consiliului Director Extins și de a transmite către CD rapoarte semestriale, fiind un liant între coordonatorii de proiecte din cadrul departamentului și CD.

Cenzori

Biroul de Cenzori este format din trei membri. Candidații sunt propuși de către Adunarea Generală (AG) și, în urma unei candidaturi prezentate în fața acesteia, sunt votați de către Adunarea Generală pentru un mandat de un an universitar.

Biroul de Cenzori are dreptul, oricând consideră necesar, să înființeze o comisie de audit intern care să analizeze orice activitate a SSMB. În același timp, poate accesa documentele solicitate și să participe la orice întâlnire generală. În cazul în care obiectul raportului îl reprezintă activitatea Consiliului Director, Biroul de Cenzori are dreptul să solicite convocarea imediată a AG Extraordinar și să prezinte raportul și sancțiunile propuse în fața AG.

Pentru a face posibilă validarea dosarului de candidatură de către AG, studentul trebuie să îndeplinească anumite criterii: minimum trei ani universitari de voluntariat în cadrul SSMB și minimum un mandat întreg încheiat în cadrul CD, director de departament sau divizie.

În mandatul 2023 – 2024, Biroul de Cenzori este format din: Ileana – Ruxandra Spătaru, Ana Bucurică și Eduard Gavrilă.

Cenzor

Ileana - Ruxandra Spătaru

Cenzor

Ana Bucurică

Cenzor

Eduard Gavrilă

Ce vrei să afli azi?