SSMB este o organizație studențească independentă, apolitică și non-guvernamentală, ce reprezintă studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

 

SSMB este o organizație studențească independentă, apolitică și non-guvernamentală, ce reprezintă studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Toggle offcanvas area
Meniu


Politica de confidențialitate Societatea Studenților în Medicină din București

Introducere

Vă rugăm citiți cu atenție Politica de Protecție și Confidențialitate a Datelor înainte de a vă crea un cont în platformă. Dacă aveți întrebări, ne puteți contacta la office@ssmb.ro.

Protecția datelor este una dintre preocupările principale ale ASOCIAȚIEI SOCIETATEA STUDENȚILOR ÎN MEDICINĂ DIN BUCUREȘTI. Politica de Protecție și Confidențialitate a Datelor prezintă când și de ce noi, ASOCIAȚIA SOCIETATEA STUDENȚILOR ÎN MEDICINĂ DIN BUCUREȘTI, cu sediul pe Bulevardul Eroilor Sanitari, nr.8, Sector 5, București (denumit în continuare „ASSMB” sau „noi”). în calitate de operator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, condițiile în care putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal altor persoane, cât de sigur stocăm datele cu caracter personal, care sunt drepturile dumneavoastră ca persoană fizică și cum vă puteți exercita aceste drepturi.

Atunci când prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, ASSMB este responsabilă de respectarea legislației europene și naționale privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GPDR”).

Accesul dumneavoastră la Platforma noastră și utilizarea Serviciilor ASSMB sunt, de asemenea, guvernate de Termenii și Condițiile noastre. Această Politică de confidențialitate trebuie citită împreună cu Termenii și Condițiile și Politica noastră privind cookie-urile.

 • “Utilizator” reprezintă persoana care accesează pagina www.ssmb.ro

  “Operator” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau altă instituție care, singură sau împreună cu alții, va determina scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

  “Prelucrarea datelor” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, distribuție sau punerea la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, restricție, ștergere sau distrugere.

  “Persoana vizată” înseamnă o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.

  “Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

  Pentru definirea extensivă a termenilor specifici domeniului protecției datelor, vă rugăm să consultați Regulamentul UE 2016/679.

 • În descrierea următoare a activităților noastre de prelucrare a datelor, ne referim în fiecare caz la categorii de date cu caracter personal. O categorie include mai multe tipuri de date cu caracter personal, care sunt de obicei prelucrate împreună pentru scopurile respective.

  În general, procesăm următoarele categorii de date cu caracter personal din următoarele motive:

  Categoria de date personale Tipul de date personale Motivul
  Date pentru crearea contului în platformă Nume, Prenume, Adresa de e-mail instituțională (@stud.umfcd.ro), Anul de studiu. Procesăm aceste date pentru a putea să ne asigurăm că persoanele care se înscriu sunt studenți ai Facultății de Medicină din cadrul UMF “Carol Davila” și pentru a putea trimite notificări ulterioare pe adresa de e-mail în ceea ce privește activitatea ASSMB. 
 • Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în conformitate cu cerințele legale. Acordăm atenție faptului că toate principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt luate în considerare. Pentru a vă crea un cont, trebuie să ne împărtășiți datele dumneavoastră personale. Vă rugăm să ne împărtășiți doar datele necesare de care avem nevoie pentru a ne îndeplini obligațiile.

  Scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

  • Oferirea de informații cu privire la activitatea ASSMB
  • Comunicare pentru înscrierea la call-urile active

  CREAREA CONTULUI

  Când creați un cont în platformă, vi se cere să introduceți datele dumneavoastră personale de tipul Nume, Prenume, Adresă de E-mail Instituțională, Anul de Studiu. Această acțiune este esențială și necesară deoarece nu putem crea un cont de utilizator fără aceste date. Adresa dvs. de e-mail este deosebit de importantă, deoarece putem folosi aceste informații pentru a vă identifica în sistemul nostru data viitoare când doriți să vă conectați. De asemenea, pe adresa de e-mail cu care vă creați contul veți primi parola pentru a vă putea loga ulterior. 

  Când creați un cont de Utilizator, procesăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Date de profil (date pentru crearea contului);
  • Informații despre dispozitiv și date de acces.

  Temeiul legal pentru acest scop de prelucrare este art. 6 alin. 1 (b) GDPR: „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.”

  LOGAREA ÎN CONT

  Ulterior realizării contului de Utilizator, va trebui să introduceți adresa de e-mail și parola pentru a vă autentifica. În cazul în care detectăm nereguli în timpul înregistrării (de exemplu introducerea unei parole greșite de mai multe ori), vom lua măsurile adecvate pentru a preveni daunele aduse dvs. și nouă.

  Când vă autentificați, procesăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Date de profil (date de cont).
  • Informații despre dispozitiv și date de acces.

  Temeiul legal pentru acest scop de prelucrare este art. 6 alin. 1 (b) GDPR: „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.”

  COMUNICAREA PROBLEMELOR

  Pentru a asigura o livrare corectă a serviciilor noastre, uneori trebuie să vă transmitem câteva informații referitoare la data evenimentelor sau la speakeri, de exemplu. Pentru a vă putea comunica, aceste informații trebuie să vă procesăm datele personale.

  Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în scopul menționat mai sus sunt:

  • Date de comunicare.

  Temeiul legal pentru acest scop de prelucrare este art. 6 alin. 1 (b) GDPR: „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.”

  COOKIE-URI

  Pentru a face vizitarea site-ului nostru atractivă și pentru a permite utilizarea anumitor funcții, folosim așa-numitele cookie-uri pe diverse pagini. Acestea sunt fișiere text mici care sunt stocate pe dispozitivul dvs. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt șterse după încheierea sesiunii de browser, adică după închiderea browserului (așa-numitele cookie-uri de sesiune). Alte cookie-uri rămân pe dispozitivul dvs. și ne permit nouă sau afiliatului nostru să vă recunoaștem browserul la următoarea vizită (cookie-uri persistente). Vă puteți seta browserul astfel încât să fiți informat despre setarea cookie-urilor și să decideți individual cu privire la acceptarea acestora sau să excludeți acceptarea cookie-urilor pentru cazuri specifice sau în general. Neacceptarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea site-ului nostru.

  Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor diferă în funcție de tipul de cookie-uri utilizate. În unele cazuri, prelucrarea are loc cu acordul dumneavoastră, astfel că baza pe care are loc prelucrarea este art. 6 alin. 1 (a) GDPR. În caz contrar, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în temeiul art. 6 alin. 1 (f) GDPR.

  Pentru mai multe informații cu privire la modul în care procesăm datele personale prin cookie-uri, vă rugăm să citiți Politica noastră privind cookie-urile, disponibilă aici.

 • Vă respectăm dreptul la protecția datelor depunând toate eforturile rezonabile și luând toate măsurile tehnice și administrative, astfel încât să putem asigura confidențialitatea corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  Confidențialitatea și protecția datelor colectate de la dumneavoastră sunt o prioritate pentru noi. ASSMB nu dezvăluie informațiile colectate către terți fără acordul dumneavoastră expres și prealabil (cu excepția cazurilor indicate la punctul 6 – Persoane care accesează informațiile colectate de la dumneavoastră). Orice statistică de trafic asupra utilizatorilor noștri pe care le vom furniza rețelelor de publicitate terță parte sau site-urilor partenere este furnizată doar ca un set de date și nu include informații de identificare personală despre niciun utilizator individual.

  Din păcate, nicio transmisie de date prin Internet nu poate fi garantată a fi 100% sigură. Prin urmare, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informațiile personale, ASSMB nu poate asigura securitatea informațiilor pe care ni le furnizați, către și de la serviciile noastre online sau produsele noastre.

  Când primim informațiile pe care le trimiteți, vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația aplicabilă.

  În acest sens, am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a păstra confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În ceea ce privește securitatea cibernetică, operațiunile de prelucrare a datelor, inclusiv stocarea datelor, se realizează prin intermediul unor sisteme care asigură securitatea prelucrării, iar operațiunile se efectuează de către persoane competente care au fost informate și instruite cu privire la obligațiile privind protecția datelor.

 • Pentru a proteja utilizatorii platformei noastre de posibile atacuri, monitorizăm continuu activitățile de pe site-ul nostru pentru toți vizitatorii. În acest scop, folosim diferite măsuri tehnice pentru a ne asigura că modelele de comportament suspecte sunt detectate într-un stadiu incipient și prevenite în timp util. Pentru a atinge acest obiectiv, mai multe mecanisme de monitorizare rulează în paralel și împiedică potențialii atacatori să acceseze site-ul nostru web.

  Procesul de luare a deciziilor este automatizat și poate avea un efect juridic asupra persoanei în cauză sau poate afecta într-un mod similar. Dacă luarea automată a deciziilor duce la un rezultat negativ pentru dumneavoastră și nu sunteți de acord cu acest lucru, ne puteți contacta la office@ssmb.ro . În acest caz, vom evalua individual circumstanțele cazului dumneavoastră.

  Pentru a asigura securitatea platformei noastre procesăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Date de profil (date de cont);
  • Informații despre dispozitiv și date de acces;
  • Date de comunicare.

  Temeiul legal pentru această prelucrare este reprezentat de art. 6 alin. 1 (f) GDPR: „Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către operator sau de către un terț, cu excepția cazului în care aceste interese sunt supuse intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor personale, în special în cazul în care persoana vizată este un copil.”

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile indicate la punctul 3 – Scopurile pentru care prelucrăm datele. Această prelucrare este efectuată de ASSMB. Prin urmare, alte persoane fizice sau juridice (cu excepția celor indicate mai sus și a circumstanțelor excepționale indicate mai jos), nu vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

  ASSMB depune toate eforturile și a luat măsurile necesare pentru a se asigura că terții nu au acces la datele dumneavoastră, cu excepția cazului în care ne aflăm în prezența unei situații excepționale. Astfel, există situații în care, accesul la datele dumneavoastră este cerut de prevederi legale sau de desfășurare a activității asociației, ori buna funcționare/întreținere a site-ului.

  Prin urmare, în anumite circumstanțe, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către:

  • persoanele care, în baza unui contract, asigură întreținerea site-ului web;
  • consilieri externi (de exemplu, auditori);
  • autorități sau instituții publice;
  • alte persoane fizice sau juridice care contribuie la/asigură buna desfășurare a acestui proiect.
 • Din păcate, se poate întâmpla ca unii dintre partenerii noștri sau/și furnizorii noștri de servicii să nu se comporte corect și să ne dorească să ne facă rău. În aceste cazuri, nu suntem doar obligați să predăm datele cu caracter personal din cauza obligațiilor legale, dar este și interesul nostru să prevenim daune, să ne punem în aplicare drepturile și să le respingem pe cele nejustificate.

 • ASSMB nu dezvăluie și nu transmite datele personale colectate de la dumneavoastră către țări terțe din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

  În ceea ce privește stocarea datelor cu caracter personal, menționăm că serverul pe care sunt stocate datele personale prelucrate de noi se află în Belgia.

 • Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate după cum urmează:

  • pe toată perioada prevăzută în prevederile legilor române aplicabile ASSMB.

  Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt solicitate în scopul respectării prevederilor legale sau a interesului nostru legitim, datele vor fi șterse.

 • În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 (GDPR), aveți următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

  • Dreptul de acces – conform acestui drept puteți obține de la noi o confirmare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și accesul la acele date. Pentru orice altă copie de care aveți nevoie, avem dreptul să percepem o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Dacă trimiteți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați alt format, informațiile vor fi furnizate într-un format electronic care este utilizat în prezent;
  • Dreptul la rectificare – conform acestui drept puteți obține corectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, care sunt inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
  • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) – Aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi suntem obligați să ștergem acele date, atunci când: 

  – datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  – vă retrageți consimțământul, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră anterior și nu există alte temeiuri legale pentru prelucrare;

  – vă opuneți prelucrării datelor și nu există alte temeiuri legale pentru prelucrare;

  – prelucrarea a fost efectuată împotriva prevederilor legale;

  – datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei prevederi legale, pe care trebuie să o respectăm, conform legislației Uniunii Europene.

  • Restricționarea prelucrării – conform acestui drept, puteți restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – conform acestui drept puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal, în formularul pe care ni-l trimite, într-un format structurat, utilizat în prezent și care poate fi citit automat și trimite aceste date altui operator în anumite condiții;
  • Dreptul de opoziție – conform acestui drept vă puteți opune, din motive legate de situația dumneavoastră, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv profilării;
  • Luare automată a deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri – aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dvs.;
  • Dreptul de a depune o plângere, conform articolului 77 din Regulamentul GDPR, la autoritatea de supraveghere corespunzătoare în orice moment.

  Autoritatea de supraveghere responsabilă pentru noi este: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

  • Adresa: 28-20 G-ral. Bulevardul Gheorghe Magheru, Sector 1, București, România
  • Cod poștal Oraș: 010336
  • Adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro

  Pentru a vă exercita drepturile, vă puteți adresa oricând zembucuresti@gmail.com.

  • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor, făcut de noi pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragerea consimțământului.

  Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați într-unul dintre modurile pe care le vom descrie mai jos, la punctul 11 – Cum vă puteți exercita drepturile.

  ASSMB lucrează pentru a asigura un răspuns cât mai rapid la solicitările dvs., dar termenul de răspuns variază în funcție de complexitatea solicitării dvs. Termenul limită de procesare a cererilor este de 30 de zile.

 • Pentru solicitările dumneavoastră de prelucrare a datelor vă rugăm să ne contactați într-unul dintre următoarele moduri:

  • Email: office@ssmb.ro;
  • Adresa: Bd. Eroii Sanitari 8, Sector 5, București.
 • Puteți găsi mai jos Politica noastră privind cookie-urile cu toate cookie-urile pe care le folosim. https://ssmb.ro/politica-cookies/

 • Ne rezervăm dreptul de a modifica această declarație de protecție a datelor în conformitate cu prevederile legale. Vă vom informa cu privire la orice modificări semnificative, cum ar fi modificări ale scopului sau noi scopuri de prelucrare.

Ce vrei să afli azi?