SSMB este o organizație studențească independentă, apolitică și non-guvernamentală, ce reprezintă studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

 

SSMB este o organizație studențească independentă, apolitică și non-guvernamentală, ce reprezintă studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Toggle offcanvas area
Meniu

Studenți Reprezentanți

Studenții UMF “Carol Davila” sunt reprezentați atât în Consiliul Facultății şi Senatul Universitar, cât şi în Consiliul de Administrație al Universității.

Preşedintele SSMB ocupă şi funcția de reprezentant al studenților în Consiliul de Administraţie, în timp ce reprezentanții în Consiliul Facultății şi Senatul Universitar sunt aleşi prin vot, la început de an universitar.

Studenții reprezentanți au o pondere în Senatul Universitar de minimum 25% din această structură, având drepturi şi responsabilități asemenea reprezentanților în Consiliul Facultății.

Studenții reprezentanți în Consiliul Facultății reprezintă minimum 25% din această structură, având drepturi şi responsabilități precum:

de a-şi exprima liber punctul de vedere;

de a avea acces la orice informaţie şi procedură legată de organizarea, implementarea şi evaluarea învăţământului din Universitate;

de a cere sprijin din partea SSMB;

de a participa în comisiile organizate de structurile în care funcţionează ca reprezentanţi;

de a da dovadă de o bună cunoaştere a problemelor legate de activităţile didactice şi sociale ale studenţilor pe care îi reprezintă şi de a participa activ la soluţionarea acestora;

de a informa şi de a se consulta cu studenţii pe care îi reprezintă prin mijloace formale şi informale despre toate aspectele procesului de învăţământ;

de a informa şi de a colabora cu SSMB în mod constant;

de a media comunicarea dintre studenţi şi Universitate;

de a participa la întrunirile reprezentanților studenților in Consiliul Facultății de Medicină;

de a susţine în şedinţe problemele studenţilor pe care îi reprezintă;

de a identifica soluţii pentru orice problemă aparută în cadrul procesului de învăţământ;

de a nu urmări obţinerea de foloase personale prin activitatea lor;

de a promova în rândurile studenţilor pe care îi reprezintă Carta Universitară, prezentul Regulament, precum şi orice hotărâre a Consiliului Facultăţii ce ii priveste pe studenţi;

de a respecta toate documentele ce reglementeaza statutul studentului în UMFCD

Ce vrei să afli azi?