SSMB este o organizație studențească independentă, apolitică și non-guvernamentală, ce reprezintă studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

 

SSMB este o organizație studențească independentă, apolitică și non-guvernamentală, ce reprezintă studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Toggle offcanvas area
Meniu

Divizii

Diviziile de suport asigură coerența întregii activități SSMB, completând departamentele prin oferirea suportului organizatoric, realizând aspecte precum logistica evenimentelor, promovarea, instruirea voluntarilor și contorizarea orelor de voluntariat. În timp ce departamentele se ocupă de partea cea mai vizibilă a activității SSMB, diviziile de suport sunt cele care vin în sprijinul proiectelor, asigurând desfășurarea optimă a activităților, fără de care evenimentele și campaniile nu ar fi posibile. Orice student se poate înscrie ca voluntar în cadrul diviziilor, prin intermediul call-urilor postate de obicei la începutul fiecărui an universitar pe platformele de social media.

Fundraising

Societatea Studenților în Medicină din București se bucură de un număr mare de voluntari activi și dedicați, însă, ca orice proiect, și cele din cadrul SSMB au nevoie de finanțare pentru a putea fi puse în practică. Aici intervine Divizia de Fundraising (FR), ce are ca principal scop obținerea de fonduri sau bunuri de la diferiți sponsori, atât din sfera medicală, cât și din alte domenii. Activitatea acesteia constă în crearea materialelor promoționale ale Societății și ale proiectelor, atragerea de noi sponsori și parteneri, păstrarea legăturii cu aceștia și participarea la întâlniri periodice. 

Voluntarii Diviziei de Fundraising sunt persoane dornice să-și folosească abilitățile de comunicare pentru a determina potențialii sponsori și parteneri să susțină proiectele societății. Astfel, Divizia de FR poate fi locul unde îți antrenezi puterea de convingere în folosul Societății.

Directorul Diviziei în mandatul 2023 – 2024 este Ioana – Bianca Cernea.

Resurse Umane

Pentru o desfășurare optimă a activității voluntarilor și pentru a evidenția rolul acestora în SSMB, societatea are nevoie de un nucleu de voluntari care să se ocupe de aceste aspecte, și anume de Divizia de Resurse Umane (HR).

Divizia de Resurse Umane are o activitate variată, unul dintre roluri fiind realizarea procesului de selecție a voluntarilor, prin postarea call-urilor și organizarea interviurilor în colaborare cu coordonatorii proiectelor. Divizia de HR este responsabilă și de supravegherea activității voluntarilor, prin organizarea și gestionarea bazelor de date cu informațiile acestora, precum și contorizarea numărului de ore de voluntariat efectuate

Nu în ultimul rând, voluntarii Diviziei, împreună cu directorul, organizează Școala SSMB, un teambuilding anual de amploare ce se desfășoară pe parcursul unui weekend și la care poate participa orice student la Medicină ce își dorește să afle mai multe despre asociația noastră.

Directorul Diviziei în mandatul 2023 – 2024 este Iasmina – Maria Iurea.

IT & Grafică

Divizia de IT și Grafică are scopul de a crea materiale vizuale cât mai atractive pentru a promova activitățile și proiectele organizate de SSMB. De asemenea, această divizie este responsabilă de menținerea imaginii Societății. Platformele online sunt principala formă de răspândire a noutăților, de aceea, Divizia de IT și Grafică, împreună cu Divizia de Relații Publice, creionează imaginea Societății și informează studenții cu privire la activitățile și proiectele desfășurate. 

Directorul Diviziei în mandatul 2023 – 2024 este Andrada – Alexandra Drăguț.

Relații Publice

Deoarece ne dorim o comunicare optimă cu publicul nostru, voluntarii din cadrul Diviziei de Relații Publice (PR) vin în ajutorul medierii acestei relații, prin comunicarea cu studenții, dar și prezentarea în Social Media a diverselor proiecte și activități ale departamentelor. Astfel, voluntarii diviziei sunt responsabili de gestionarea platformelor de socializare aferente departamentelor, redactarea textelor de promovare, a comunicatelor de presă și, nu în ultimul rând, crearea unei punți de legătură dintre Societate și studenți

Astfel, membrii Diviziei de Relații Publice se ocupă de prezentarea imaginii SSMB într-un mod accesibil și captivant.  

Directorul Diviziei în mandatul 2023 – 2024 este Bianca – Andreea Pascu.

Logistică

Divizia de Logistică se ocupă de tot ceea ce presupune obținerea materialelor necesare pentru evenimente, pornind de la cercetarea ofertei de pe piață, contactarea furnizorilor, cât și plasarea și ridicarea comenzii, ulterior urmând ca aceasta să fie predată proiectului solicitant.

De asemenea, această divizie pregătește sălile, organizează și distribuie materialele, echipa având obligația de a strânge din cele rămase după desfășurarea evenimentelor. Astfel, atât înainte, cât și după fiecare activitate, voluntarii se ocupă de transportul celor necesare, precum și de inventarierea acestora.

De la aranjarea meselor în săli și până la procurarea ecusoanelor, pixurilor personalizate și protocolului aferent oricărui eveniment SSMB, toate sunt datorate voluntarilor din cadrul Diviziei de Logistică.

Directorul Diviziei în mandatul 2023 – 2024 este Alexandru Cristea.

Training

Divizia de Training are un rol important în consolidarea relațiilor din cadrul echipei SSMB. Având în vedere faptul că unul dintre cele mai eficiente moduri de a învăța este lucrul în echipă, studenții care și-au însușit abilități de public speaking, comunicare, leadership și multe altele pot veni în ajutorul voluntarilor, împărtășindu-le cunoștințele acumulate în cadrul unor traininguri. Acestea au ca scop asigurarea profesionalismului activităților desfășurate în cadrul societății, dar și consolidarea unei echipe determinate.

Trainingurile oferite de către Divizia de Training reprezintă o bună oportunitate de dezvoltare personală pentru voluntari, fiecare participant fiind încurajat să-și expună ideile și experiențele.

În cadrul trainingurilor sunt abordate 26 de soft skills, împărțite în patru nivele. Temele sunt foarte diverse, de la noțiunile mai simple de public speaking până la advocacy sau management organizațional, în cadrul nivelului patru.

Pentru a deveni trainer, voluntarii trebuie să absolve cursul intensiv „Training New Trainers”, organizat fie în cadrul federației naționale (FASMR), fie al asociației internaționale (IFMSA), sau alte cursuri similare acreditate.

Directorul Diviziei în mandatul 2023 – 2024 este Andrei Antochi.

EMSA

Divizia pentru Relații Europene și EMSA este responsabilă de contribuția SSMB în cadrul European Medical Students’ Association, prin diverse proiecte, printre care se numără schimburi de experiență, numite Twinning-uri, desfăşurate pe parcursul a 1-2 săptămâni. 

În timpul acestora, studenții au oportunitatea de a urma cursurile unei facultăți de Medicină din altă țară, descoperind în acelaşi timp cultura locală şi având ocazia de a privi medicina dintr-o altă perspectivă. Ulterior, studenți ai Facultății partenere, unde s-a desfăşurat schimbul, petrec 1-2 săptămâni în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, având parte de aceeaşi experiență.

În plus, membrii Diviziei se implică în elaborarea unor politici pentru a îmbunătăți sistemele medical și educațional ale țărilor europene.

Directorul Diviziei în mandatul 2023 – 2024 este Teodor Țuru.

E-SSMB

E-SSMB reprezintă divizia care face legătura dintre cele două module are Facultății de Medicină, având rolul de a întări relațiile dintre studenții acestora. Prin traducerea textelor în limba engleză și distribuirea acestora pe grupurile destinate studenților Modulului de Engleză, această divizie are scopul de a încuraja toți studenții, indiferent de naționalitate sau etnie, să participe la acțiuni desfășurate în cadrul proiectelor SSMB. Astfel, prin intermediul acestei divizii se crează un mediu propice prin care studenții își pot exprima creativitatea, oferind Societății o nouă perspectivă prin intermediul multiculturalității. 

Directorul Diviziei E-SSMB în mandatul 2023 – 2024 este Elizabeth – Verna Burhală.

Ce vrei să afli azi?