SSMB este o organizație studențească independentă, apolitică și non-guvernamentală, ce reprezintă studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

 

SSMB este o organizație studențească independentă, apolitică și non-guvernamentală, ce reprezintă studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Toggle offcanvas area
Meniu

Departamente

Descoperă departamentele noastre!

Departamentul pentru Educație Medicală (Standing Committee on Medical Education) centrează atât educația medicală tradițională, cât și dezvoltarea interdisciplinară și multi-focală. Deşi este unul dintre cele mai vechi departamente din structura IFMSA, pilonii pe baza căruia acesta a fost clădit rămân de actualitate.

Misiunea departamentului constă în obţinerea resurselor necesare educaţiei, îmbunătăţirea sistemului academic, dar şi educarea, sub toate aspectele, a viitorilor medici. Astfel, activitatea departamentului vizează atât completarea cunoștințelor dobândite în timpul facultății și lărgirea orizonturilor studenților cu privire la oportunitățile de învățare, cât și formarea noilor generații și asigurarea integrării studenților în mediul academic. SCOME își propune să ofere resurse complementare cursurilor și stagiilor, axându-se pe elemente practice și pe dezvoltarea comunității academice.

În viziunea departamentului, odată ce studenţii devin conştienţi de modalităţile prin care educaţia medicală se poate îmbunătăţi, vor contribui mai departe la această misiune şi vor pune baza unui program academic mai eficient, precum și a unui sistem medical mai bun în viitoarea lor carieră.  

Ofițerul Local pentru Educație Medicală în mandatul 2022-2023 este Ioana-Elena Tărăbășanu-Mihăilă. 

SCOME înglobează următoarele proiecte:

TransMed

„TransMed” este un proiect național, bianual, ce presupune schimburile de experiență între studenții Facultăților de Medicină din ţară şi din Republica Moldova. Timp de o săptămână, studenții vizitează o altă Facultate decât cea de care aparțin și învață alături de colegii lor din respectivul oraș.

ZEM

„Zilele Educației Medicale” este unul dintre proiectele ce își propun să pună la dispoziție studenților la Medicină evenimente științifice care să le faciliteze orientarea în plan profesional. Obiectivul principal al proiectului este susținerea educației medicale prin completarea programei universitare. În cadrul proiectului, studenții au acces gratuit la numeroase conferințe şi workshopuri cu teme medicale, podcasturi, traininguri şi sesiuni de comunicări ştiințifice.

Școala Altfel

„Școala Altfel” este proiectul ce oferă elevilor tururi ghidate ale Palatului Facultății de Medicină, completate de date istorice și informații despre clădire și săli. În plus, elevii primesc și sfaturi legate de viața de student la Medicină.

Breaking the Silence!

„Breaking the Silence!” ajută studenții la Medicină să-şi dezvolte capacitatea de comunicare cu persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Studenții îşi construiesc cunoştințele de limbaj mimico-gestual prin învățarea atât a termenilor medicali, cât şi a cuvintelor uzuale.

Sesiunile Științifice Medicale

„Sesiunile Științifice Medicale” vizează încurajarea studenților la Medicină să realizeze şi să prezinte lucrări de tip Caz Clinic, reprezentând o bună ocazie de exersare a abilităților de prezentare a unei lucrări ştiințifice şi un prilej de discuții asupra unor teme medicale diverse.

Turnirul de Cultură Generală pentru Boboci

„Turnirul de Cultură Generală pentru Boboci” reprezintă un concurs adresat studenților din anul I din cadrul Facultății de Medicină, cu scopul de a-și dezvolta capacitatea de comunicare, relaționare şi integrare într-un cadru competițional.

Health Innovation Initiative

„Health Innovation Initiative” are ca scop promovarea inovațiilor din lumea medicală în rândul studenților la Medicină, prin organizarea de conferințe şi workshopuri cu invitați din domenii diferite, ce au participat la dezvoltarea diverselor inovații medicale.

Tutori pentru Noua Generație

„Tutori pentru Noua Generație” este un proiect în cadrul căruia studenții din anii 2-6 oferă sfaturi şi ajutor bobocilor, cu privire la tot ceea ce presupune viața de student.

Medical Research education

„Medical Research education” facilitează comunicarea între studenții care doresc să se implice în activități de cercetare în domeniul medical şi medicii care desfăşoară proiecte de cercetare. De asemenea, prin prisma proiectului se organizează workshopuri şi conferințe ce prezintă noțiuni din sfera cercetării medicale.

Departamentul pentru Sănătate Publică (SCOPH – Standing Committee on Public Health) este unul dintre cele mai vechi comitete din cadrul IFMSA, iar obiectivul acestuia a fost reprezentat de la bun început de implicarea activă în prevenția problemelor de sănătate publică.

Viziunea echipei SCOPH este dezvoltarea unei societăți mai sănătoase, în cadrul căreia fiecare persoană își conștientizează și este dispusă să își îmbunătățească activ propria stare de sănătate. 

SCOPH are ca scop educarea populației în vederea prevenirii bolilor şi a conştientizării beneficiilor unui stil de viață sănătos. 

Departamentul îşi propune atingerea scopurilor sale prin intermediul studenților la Medicină, care parcurg multiple sesiuni de pregătire, în urma cărora ei devin capabili să informeze corect şi complet populația generală cu privire la aspecte ce țin de sănătatea publică. 

Ofițerul Local pentru Sănătate Publică în mandatul 2022-2023 este Oana Andron

SCOPH include 9 proiecte la nivel local, național (FASMR) şi internațional (IFMSA, EMSA), adresându-se tuturor categoriilor de vârstă.

Donează Sânge! Fii Erou!

„Donează Sânge! Fii Erou!” îşi propune să ajute la combaterea deficitului de sânge din unitățile spitaliceşti prin organizarea unor campanii de donare de sânge în colaborare cu Centrul de Hematologie Transfuzională Bucureşti.

Road Safety

„Respectă Viața! Road Safety” este un proiect de educație rutieră, ce include prezentarea şi exemplificarea normelor de conduită şi de deplasare pe drumurile publice, lanțul supraviețuirii şi măsuri de prevenire a accidentelor. În plus, în cadrul proiectului sunt susținute și cursuri de Basic Life Support.

Împreună Pentru Sănătatea Rurală

„Împreună Pentru Sănătatea Rurală” organizează periodic caravane de sănătate în zone rurale. Activitățile desfăşurate includ investigații medicale şi susținerea de prezentări cu caracter medical educativ.

Pill

„Pill” este un nou proiect SSMB, creat prin fuzionarea a trei proiecte cu importanță deosebită în domeniul sănătății publice: Vaccinează-te Informat”, ”Împreună Învingem Tuberculoza” și ”STOP Automedicației. Pill se va desfășura sub formă de prezentări ce abordează toate cele trei teme. Dată fiind noutatea proiectului, inovația va constitui o mare parte din implementarea cu succes a acestuia.

Teddy Bear Hospital

„Teddy Bear Hospital” este un proiect adresat copiilor între 3 și 6 ani, scopul său fiind învingerea temerii de medic şi spital a acestora. De asemenea, acesta reprezintă o bună oportunitate pentru studenții la medicină de a lucra cu copiii.

Micii Sanitari

„Micii Sanitari” se adresează elevilor din clasele II-IV, cărora studenții medicinişti le vorbesc despre anatomia şi fiziologia umană, precum şi despre un stil de viață sănătos. După parcurgerea temelor, are loc selecția unei echipe de elevi care să reprezinte municipiul la un concurs național.

Sport pentru Sănătate

„Sport pentru Sănătate” este un proiect ce încurajează oamenii să practice activitatea fizică, organizând o serie de competiții sportive și campionate menite să promoveze sportul şi spiritul de echipă.

Sharpen Your Mind

„Sharpen Your Mind” a pornit de la o creştere a numărului de cazuri de patologii din sfera socio-psihologică. Proiectul cuprinde workshop-uri susținute de medici psihiatri, dorindu-se îmbunătățirea relației medic-pacient, precum şi prezentări pentru studenți şi elevi de liceu, cu privire la managementul stressului.

Sănătate în Paşi de Dans

„Sănătate în Paşi de Dans” a luat naştere din pasiunea pentru mişcare şi muzică, fiind conturat în jurul unor cursuri săptămânale vizând diverse stiluri de dans.

4Health

Proiectul “4Health” se axează pe două dintre cele mai răspândite probleme cu care se confruntă populația: nutriția incorectă și consumul de substanțe precum tutun, alcool, droguri. Obezitatea și tabagismul reprezintă cauzele cele mai frecvente de moarte prematură care, însă, poate fi prevenită. Voluntarii susțin prezentările aferente fiecărei teme în fața elevilor de gimnaziu sau liceu sau chiar în fața studenților din alte facultăți. Scopul acestor prezentări este dobândirea unei bune înțelegeri a riscurilor comportamentelor nesănătoase și o mai mare motivație în deprinderea unui stil de viață sănătos. 

Departamentul pentru Drepturile Omului și Pace (Standing Committee on Human Rights and Peace) reunește 11 proiecte de voluntariat ce promovează solidaritatea interpersonală și toleranța, sprijinind copiii orfani sau cu nevoi deosebite, bătrânii instituționalizați și refugiații. Dincolo de ocrotirea grupurilor de persoane vulnerabile, SCORP motivează studenții la medicină să militeze pentru respectarea Drepturilor Omului și îi pregătește pentru gestionarea dezastrelor

Misiunea departamentului este promovarea conduitelor morale și a egalității de șanse, desfășurarea acțiunilor umanitare, creșterea gradului de conștientizare asupra inechităților sociale, dar și educarea viitorilor medici în acordarea ajutorului medical specific pacienților care suferă consecințele crizelor umanitare.

Viziunea SCORP este o lume lipsită de discriminare și de abuzuri, în care toți avem șanse egale, o lume a sprijinului reciproc și a conviețuirii armonioase, în care nimeni nu este lăsat în urmă, indiferent de slăbiciunile sale. Astfel, studenții din domeniul medical sunt încurajați să își facă vocea auzită, conturând împreună drumul către această lume pașnică.

Ofițerul Local pentru Drepturile Omului și Pace în mandatul 2022-2023 este Vlăduț Tufiș.

Proiecte

Implică-te în Azilul Refugiaților

„Implică-te în Azilul Refugiaților” are scopul de a facilita integrarea refugiaților în țara de azil, prin informarea studenților la Medicină și a publicului larg în legătură cu situația acestora, dar și prin oferirea de suport direct. De-a lungul timpului, proiectul a stat la baza a numeroase activități de conștientizare și strângere de fonduri în folosul refugiaților, culminând cu activitățile întreprinse pe parcursul crizei refugiaților ucraineni.

Orphanage Initiative Romania

Scopul proiectului „Orphanage Initiative Romania” este să ajute la incluziunea socială a copiilor proveniți din medii socio-economice defavorizate, prin facilitarea accesului la educație și prin crearea unui mediu în care să se simtă în siguranță, în care să se poată exprima liber și în care să le fie puse în valoare aptitudinile și ideile.

Disaster Medicine Preparedness

Proiectul „Disaster Medicine Preparedness” se naște din aspirația studenților la Medicină de a pregăti un viitor mai sigur pentru toți, un viitor în care cuvântul „dezastru” să nu reprezinte o provocare total necunoscută. Astfel, ne dorim pregătirea viitorilor medici pentru orice situație cu risc major, familiarizându-i cu diverse scenarii de maximă urgență și tehnici de prim ajutor.

Grijă de Aripi

„Grijă de Aripi” este despre empatie, înțelegere și dorința de a ajuta. Proiectul are ca scop sprijinirea copiilor cu nevoi deosebite, pentru ca aceștia să-și atingă potențialul maxim. În cadrul său, voluntarii se pot implica prin ajutor la teme, jocuri interactive sau strângeri de fonduri.

Teach’n’Colors

Proiectul „Teach’n’Colors” are 2 scopuri majore: pregătirea viitorilor medici pentru interacțiunea cu copiii cu tulburări de spectru autist, precum și implicarea studenților în dezvoltarea copiilor cu neurodivergențe.

Hospice

Prin proiectul „Hospice” este vizată aducerea împreună a tinerilor și vârstnicilor, înlăturând barierele generaționale. Voluntarii au ocazia să interacționeze cu bătrânii instituționalizați, să îi ajute să se simtă ascultați și mai puțin singuri, și pot exersa totodată comunicarea cu pacientul vârstnic.

Revista SCORP

„Revista SCORP” reprezintă “vocea” Departamentului, o platformă prin intermediul căreia voluntarii își pot aduce aportul la informarea și creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la subiecte sensibile și probleme sociale presante.

MedSchool Debate

„MedSchool Debate” își propune două lucruri: organizarea dezbaterilor periodice, formând astfel echipe profesioniste de dezbateri, capabile oricând să joace meciuri demonstrative, precum și formarea unor viitori debateri, din rândul studenților care nu au încă experiență, dar își doresc să o capete.

Peace Test

„Peace Test” încearcă să combată fenomenul de bullying și să pornească discuții despre subiecte precum violență, drepturile copilului sau rasism, pentru a ajuta elevii să răspundă adecvat hărțuirii și manifestărilor violente.

Cercul de Bioetică

„Cercul de Bioetică”, prin intermediul serilor de film şi dezbatere, îşi propune abordarea diverselor teme legate de etică în medicină, precum inteligența artificială, eutanasia sau editarea genică. Discuțiile centrează diverse materiale, de la filme şi seriale până la Declarația Universală a Drepturilor Omului, fiind mediate de un invitat reprezentat de o persoană cu experiență în domeniu.

Zâmbete Împletite

Proiectul „Zâmbete Împletite” presupune donarea de codițe pentru confecționarea de peruci din păr natural, care sunt în final oferite copiilor internați în secțiile de oncologie ale câtorva spitale din București. Pe lângă strângerea de păr, voluntarii se ocupă și cu strângerea de fonduri pentru confecționarea perucilor.

Departamentul pentru Sănătate Sexuală şi a Reproducerii, inclusiv HIV / SIDA (Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS) se concentrează asupra realizării unei schimbări pozitive în comunitate prin promovarea sănătății sexuale și reproductive. Obiectivul departamentului constă în organizarea proiectelor dedicate conștientizării problemelor de sănătate și educație sexuală prezente în România.

De-a lungul timpului, la nivel național s-a identificat o neglijare a sănătății sexuale, atât în mediul rural, cât și în cel urban, cauzată de lipsa informării adecvate asupra unui comportament reproductiv sănătos, dar și a riscurilor care pot să apară în cazul nerespectării normelor minime recomandate.

Acest departament a luat naștere din dorința de a crește nivelul de educație al publicului larg cu privire la problemele de sănătate ale reproducerii. Misiunea departamentului SCORA este susținută în mod activ prin proiecte centrate pe teme specifice, acestea fiind aduse la viață cu ajutorul voluntarilor dedicați și implicați. În acest mod, prin promovare, training-uri, campanii de informare, prezentări, workshop-uri și evenimente caritabile, ne dorim să asigurăm studenților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a-și dezvolta un comportament reproductiv sănătos. 

Ofițerul Local pentru Sănătate Sexuală și a Reproducerii în mandatul 2022- 2023 este Ana Bucurică.

Proiecte

Cancel Breast Cancer

„Cancel Breast Cancer” este proiectul care își propune să popularizeze metodele de screening prin care cancerul mamar poate fi depistat într-o fază precoce, ceea ce permite creșterea ratei de supraviețuire și administrarea unui tratament corespunzător. Noțiunile teoretice se îmbină cu cele practice, rezultând astfel o mai bună cunoaștere a depistării anomaliilor.Astfel, pe lângă prezentări, participanții vor avea parte și de demonstrații hands-on.

Egalitate în Diversitate

„Egalitate în Diversitate” își propune, după cum îi spune și numele, să promoveze egalitatea și diversitatea umană în rândul medicilor și studenților în medicină pentru a putea crea un mediu cât mai sigur, fără discriminare, fără stigmatizare, care să încurajeze oamenii să apeleze la serviciile medicale fără a avea teama de a fi judecați.

Discriminarea este o problemă reală și actuală care afectează viața oamenilor atât psihic, cât și fizic. Prin susținere, înțelegere și empatie putem să căpătăm o viziune amplă asupra situației și să învățăm cum să o gestionăm. Proiectul vizează în special minoritățile sexuale din sfera LGBTQIA+.

Rămâi Negativ

„Rămâi Negativ” este un proiect aflat la granița dintre informația științifică referitoare la infecțiile cu transmitere sexuală și înțelegerea umanistă a nevoilor reproductive ale tinerilor. Acest lucru se conturează prin împărțirea structurală în două prezentări: cea fiziologică, explicativă, și cea patologică, cu mai multe informații științifice puse în aplicare. 

În discuțiile cu adolescenții, subiectul relațiilor sexuale este unul inconfortabil, iar de cele mai multe ori nu se vorbește suficient despre prevenție. Scopul proiectului este să elimine tabuul educației sexuale prin informarea adecvată și corectă a adolescenților din România.

Iubește Informat

„Iubește Informat” își propune să poarte discuții cu elevii din liceu cu privire la sarcină, contracepție, planning familial, menstruație și miturile cu privire la viața sexuală. Sănătatea reproductivă și infecțiile cu transmitere sexuală reprezintă, din păcate, un subiect evitat atât în familie, cât și în școli și licee. 

Printr-o comunicare eficientă și prin combaterea miturilor cu informații actualizate și explicate pe înțelesul tuturor, putem să realizăm un impact pozitiv asupra prezentului și viitorului tinerilor.

Tu ești Moș Crăciun!

„Tu ești Moș Crăciun!” este un proiect care își dorește să aducă zâmbetul pe chipurile copiilor seropozitivi din orfelinate prin organizarea evenimentelor caritabile și donarea fondurilor strânse instituțiilor care îi îngrijesc. Pe lângă acestea, voluntarii din echipă petrec timp alături de cei mici și se distrează, reușind să aducă spiritul sărbătorilor mai aproape de sufletul lor

Acest proiect este organizat din trei ediții, după cum urmează: „Tu ești Moș Crăciun”, „Tu ești Iepurașul De Paște”, „Tu ești Super-Erou”.

Find your Voice

„Find your Voice” reprezintă cel mai nou proiect al departamentului SCORA, al cărui scop este să aducă la cunoștință suferința victimelor violenței domestice. Prin intermediul conferințelor susținute de psihologi, medici legiști, psihiatri și specialiști în domeniul medicinei de urgență, participanții vor învăța cum să facă o schimbare prin identificarea problemei, conștientizarea acesteia și educarea altor persoane privind acest subiect. 

Violența domestică nu trebuie să fie ignorată. O viață poate să fie salvată și teroarea pe care o persoană o simte poate să fie minimizată.

Comitetul Permanent pentru Schimburi Profesionale (SCOPE) a stat la baza creării Federației Internaționale a Asociațiilor Studenților în Medicină (IFMSA), luând naştere ca urmare a dorinței unor studenți de a cunoaşte sistemele medicale din alte țări. Curând, acestuia i s-a alăturat Comitetul Permanent pentru Schimburi de Cercetare (SCORE)

Misiunea acestor două Departamente este reprezentată de promovarea cooperării în rândul studenților medicinişti şi a personalului medical din întreaga lume. Prin intermediul stagiilor de schimburi profesionale, studenții au ocazia de a lucra în cadrul departamentelor clinice sau preclinice. Stagiile de schimburi de cercetare oferă studenților ocazia de a desfăşura proiecte de cercetare medicală în domenii diverse.

Datorită acestei experiențe, care poate avea loc în orice colț al lumii, studenții devin mai independenți, mai dedicați colaborării, mai conştienți de celelalte culturi și de problemele din sfera sănătății globale şi mai determinați să aducă o schimbare a principiilor actuale ale sistemului de sănătate, direcționându-le spre incluziune, tratamente centrate pe nevoile pacientului şi metode curative inovative.

Repartizarea stagiilor se desfășoară în fiecare toamnă, iar clasamentul studenților se realizează în funcție de un punctaj obținut din media dintre activitatea de voluntariat, media notelor anului de studiu precedent și participarea la activități științifice, precum și punctele de prioritate. 

Ofițerul Local pentru Schimburi Profesionale în mandatul 2022-2023 este Teodora Băloiu, iar Ofițerul Local pentru Schimburi de Cercetare este Radu Florea.

Acest proiect este sponsorizat de Travelkit – magazinul specializat de bagaje de avion și accesorii de călătorie. La www.travelkit.ro găsiți bagaje ușoare și încăpătoare, proiectate special pentru avion, inclusiv pentru companiile aeriene low-cost: bagaje Wizz Air, bagaje Ryanair, bagaje Tarom etc.

Departamentul de Evenimente Sociale și Cultural-Artistice din cadrul Societății Studenților în Medicină din București surprinde spiritul artistic al studenților, demonstrând importanța îmbinării culturii cu medicina. Acesta a fost înființat din dorința voluntarilor de a extinde ariile de interes ale studenților mediciniști, asigurând un spațiu propice schimbului de idei, concepte și opinii.

Scopul departamentului este promovarea artei drept unul dintre pilonii esențiali ai societății contemporane prin intermediul a numeroase evenimente sociale și culturale în cadrul Facultății de Medicină. Proiectele susțin alternarea momentelor de studiu cu cele de relaxare pentru a crea un echilibru benefic, atât pentru minte, cât și pentru suflet.

Astfel, studenții sunt încurajați să se exprime liber și să se deconecteze de la activitățile cotidiene

Directorul Departamentului în mandatul 2022-2023 este Alexia-Darina Brutaru.

Departamentul este alcătuit din 2 componente:


  1. Componenta Socială și de Networking a departamentului înglobează următoarele proiecte:

Baluri și petreceri

„Baluri și petreceri” este un proiect ce are ca misiune crearea unui mediu în care studenții mediciniști se pot cunoaște prin organizarea de petreceri, seri de board games și multe alte tipuri de evenimente.

MountMed

„MountMed”, tabăra adresată iubitorilor de aventură, reunește studenți din toate centrele universitare medicale din țară pentru o săptămână plină de trasee montane și workshopuri, care abordează tehnici de supraviețuire și managementul traumelor. Programul social nu este nici el neglijat, organizându-se numeroase jocuri de echipă și petreceri.

Black Sea Medical Adventure

„Black Sea Medical Adventure” este o tabără la malul mării destinată studenților mediciniști, unde ziua este destinată workshopurilor, care aprofundează noțiuni practice medicale, iar seara sunt organizate petreceri tematice, alături de alți colegi mediciniști din întreaga țară, dar și din Republica Moldova.

Treasure Hunt

„Treasure Hunt” este dovada creativității în afara spectrului medical. Scopul proiectului este de a veni în întâmpinarea studenților cu o suită de provocări și curiozități, toate integrate în contextul misiunii de a găsi marea comoară. Proiectul se caracterizează prin dinamică și mister, își propune să dezvolte spiritul social și abilitățile de muncă în echipă, în timp ce te lasă să demonstrezi cât de creativ ești în a îndeplini task-uri din cele mai neașteptate. În plus, latura socială a activității se împletește armonios cu domeniul cultural, deoarece multe dintre provocările alese se bazează pe cunoștințe din această sferă.

2. Cea de-a doua componentă, Culturală și Artistică, cuprinde proiectele:

MedCulture

„MedCulture” promovează participarea la evenimente artistice și culturale (operă, teatru, film), studenții având ocazia să iasă din sfera medicală și să se relaxeze dezvoltându-se, în același timp, și multilateral.

MedNights & Books

„MedNights&Books” se adresează bibliofililor, iar dragostea pentru lectură este fundamentul acestui proiect. Serile de carte organizate în cadrul facultății aduc la un loc cititori cu stiluri diferite, stimulându-i să dezbată diverse cărți sau stiluri literare.

Perfuzia de Cultură

„Perfuzia de Cultură” are ca scop antrenarea laturii erudite a fiecărui medicinist dornic de a-și spori cultura generală. Întrunirile ce au loc în cadrul UMF fac posibilă interacțiunea cu oameni de cultură și dezbaterea unor subiecte de interes major, punând astfel accent pe creativitatea și expresivitatea participanților entuziaști.

PhotoMed

„PhotoMed” se adresează atât celor experimentați în arta fotografiei, cât și începătorilor ce au șansa de a învăța totul, de la modul de utilizare al aparatului, până la tehnicile de realizare a pozei ideale. Se desfășoară și o serie de webinarii, reunind studenții interesați de acest domeniu cu invitați remarcabili, personalități ce și-au adus contribuția în sfera fotografiei contemporane românești. De asemenea, voluntarii PhotoMed sunt prezenți la toate evenimentele marca SSMB pentru a imortaliza cele mai frumoase momente.

MD Drama

„MD Drama” este trupa de teatru a facultății de medicină, ce a fost întemeiată în scopul de a permite pasionaților de actorie să își etaleze spiritul artistic. Exercițiile de actorie practicate la întâlnirile clubului sunt esențiale în elaborarea rezultatului final, ce constă într-o piesă de teatru, prilej prin care studenții aspiranți își vor pune în valoare abilitățile acumulate.

Ce vrei să afli azi?