SSMB este o organizație studențească independentă, apolitică și non-guvernamentală, ce reprezintă studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

 

SSMB este o organizație studențească independentă, apolitică și non-guvernamentală, ce reprezintă studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Toggle offcanvas area
Meniu

Reprezentare

SSMB este unica structură reprezentativă pentru studenții Facultății de Medicină din cadrul UMFCD. Astfel, conform statutului propriu și a Cartei Universitare, SSMB are scopul de a face auzită vocea studenților și de a rezolva problemele academice, sociale sau profesionale întâmpinate de aceștia. Bineînțeles, acest lucru nu se poate realiza printr-un singur om. Din acest motiv, sistemul de reprezentare studențească cuprinde o întreagă echipă dedicată ce a fost selectată în urma votului studenților.

În primul rând, sunt aleși reprezentanții de serie care au rolul de a își ajuta colegii de serie în buna organizare a anului universitar (programează examene de comun acord cu seria lor, ajută colegii să își rezolve problemele ce vizează partea administrativă și academică, reprezintă opinia seriei proprii).

La nivelul forurilor decizionale, studenții reprezentanți sunt aleși pe ani prin vot democratic. Mai întâi se aleg prin vot studenții reprezentanți în Consiliul Facultății (forul decizional la nivel de Facultate), iar ulterior dintre aceștia, prin votul studenților aleși în Consiliu, sunt aleși cei ce vor duce vocea mai departe în Senatul Universitar (forul suprem decizional al UMFCD) și în comisiile sale.

Prin urmare, SSMB se implică în mod activ în respectarea drepturilor studențești și prevederilor menționate în COD/ORD 3666-2012, LEN 1/2011, Carta Universitară, Regulamentul de Activitate Profesională, indicii ARACIS. În același timp, prin intermediul membrilor săi, Societatea se implică activ atât în dezvoltarea calității academice, cât și în promovarea conceptului de învățământ centrat pe student.

Ce vrei să afli azi?