Bareme de Corectare

Research

SecţiunePunctaj
Introducere
Argumentarea ipotezei/ 10 puncte
Claritatea obiectivului/ 10 puncte
Materiale şi metode
Design adecvat atingerii obiectivului propus/ 10 puncte
Descriere explicită şi completă a tehnicilor utilizate/ 10 puncte
Rezultate şi discuţii
Relevanţa rezultatelor/ 10 puncte
Discuţii, compararea rezultatelor obţinute cu cele deja existente în literatura de specialitate, contribuţia personală în domeniu/ 15 puncte
Concluzii
Concordanţa rezultate – concluzii/ 10 puncte
Interpretarea rezultatelor obţinute/ 10 puncte
Originalitate
Gradul de actualitate, noutate şi originalitate, precum şi importanţa ştiinţifică şi valoarea practică a temei alese/ 15 puncte
TOTAL:/ 100 puncte

Caz Clinic

SecţiunePunctaj
Introducere
Argumentarea alegerii temei/ 5 puncte
Claritatea obiectivului/ 5 puncte
Introducerea este succintă, dar prezintă suficiente informaţii referitoare la relevanţa sau noutatea cazului prezentat, precum şi o scurtă trecere în revistă a literaturii de specialitate în legătură cu tema aleasă/ 10 puncte
Prezentarea cazului
Descrierea particularităţilor cazului/ 15 puncte
Metode de evaluare clinică/ 10 puncte
Management şi rezultate/ 10 puncte
Descrierea tratamentului şi intervenţiilor terapeutice realizate/ 10 puncte
Concluzii
Concordanţa rezultate – concluzii/ 10 puncte
Interpretarea rezultatelor obţinute/ 10 puncte
Originalitate
Gradul de actualitate, noutate şi originalitate, precum şi importanţa ştiinţifică şi valoarea practică a temei alese/ 15 puncte
TOTAL:/ 100 puncte

Review

SecţiunePunctaj
Introducere
Argumentarea alegerii temei/ 5 puncte
Claritatea obiectivului/ 5 puncte
Introducerea este succintă, dar prezintă suficiente informaţii referitoare la relevanţa sau noutatea temei, după cum reiese din sursele bibliografice citate/ 10 puncte
Analiză
Descrierea experimentelor şi tehnicilor utilizate/ 10 puncte
Coerenţa şi logica structurii/ 10 puncte
Enunţarea unor opinii referitoare la rezultatele obţinute/ 10 puncte
Contribuţia personală în domeniu sau noutatea pe care lucrarea o prezintă faţă de lucrările citate/ 15 puncte
Concluzii
Concordanţa rezultate – concluzii/ 10 puncte
Interpretarea rezultatelor obţinute/ 10 puncte
Originalitate
Gradul de actualitate, noutate şi originalitate, precum şi importanţa ştiinţifică şi valoarea practică a temei alese/ 15 puncte
TOTAL:/ 100 puncte

Sponsori si parteneri